Conference: Do As I Do - Fumi Higaki

6.07.2022, SGGW – University of Life Sciences Warsaw (Poland)

for english go down

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z psami i kotami w oparciu o uczenie się społeczne. 

Całodzienne wykłady o metodzie Do As I Do będą prowadzone przez Fumi Higaki, która jest członkinią zespołu eksperckiego tej metody. Fumi Higaki pracuje metodą DAID od 2013 u boku dr Claudii Fugazzy – twórczyni tej metody.

Cena:

do 31.03.2022 - 297 PLN

po 1.04.2022 - 347 PLN

Liczba miejsc ograniczona!

Ważne informacje:

języki: angielski / polski (tłumaczenie symultaniczne)
poczęstunek (przerwa kawowa i obiadowa)
czas trwania: 10:00 – 16:00 
rejestracja: 9:00 – 9:45

 

DLACZEGO WARTO?

 • poznasz naukowe podstawy skuteczności tej metody,
 • dowiesz się wyjaśni jak psy i koty pracują i funkcjonują w pracy opartej na społecznej nauce i współpracy,
 • pokaże jak ta metoda pozwala na szybsze i łatwiejsze opanowanie nowych zachowań i umiejętności,
 • opowie o wpływie tej metody na budowanie relacji człowieka ze zwierzęciem.

DLA KOGO?

 • profesjonalistów zajmujących się pracą z psami i/lub kotami
 • amatorów będących ekspertami od psów czy kotów,
 • osób, które chcą być na bieżąco z nowymi metodami treningowymi, a także badaniami naukowymi,
 • osób, które chcą dowiedzieć się, jak zastosować uczenie społeczne w swoich codziennych programach szkolenia psów, kotów.

For those interested in working with dogs and cats based on social learning.

Full-day lectures on the Do As I Do method will be conducted by

Fumi Higaki, who is a member of the expert team of this method. Fumi Higaki has been working with the DAID method since 2013 alongside PhD. Claudia Fugazza – the creator of this method.

Price: 

till 31.03.2022 – 297 PLN
after 1.04.2022 – 347 PLN

The number of places is limited! 

languages: English / Polish (simultaneous translation)
food (coffee and lunch break)
duration: 10:00 – 16:00
registration: 9:00 am – 9:45 am 

Fumi Higaki:

 • will reveal the scientific basis for the effectiveness of this method,
 • will explain how dogs and cats work and function in work based on social learning and cooperation,
 • will show you how this method allows you to learn new behaviors and skills faster and easier,
 • will talk about the impact of this method on building human-animal relations;

 

For whom?

 • the conference is intended for professionals, amateurs working with dogs and / or cats,
 • those who want to be up to date with new training methods as well as scientific research,
 • those who want to learn how to apply social learning to their daily dog, feline training programs.

Dodaj tu swój tekst nagłówka