Conference: Do As I Do - Fumi Higaki

Wykup nagranie wydarzenia!

6.07.2022, SGGW – University of Life Sciences Warsaw (Poland)

for english go down

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z psami i kotami w oparciu o uczenie się społeczne. 

Gościem konferencji będzie Fumi Higaki!

Fumi Higaki

Jest niezrównaną trenerką psów z Japonii. Specjalizuje się w szkoleniu i ocenie wizytujących zespołów AAI oraz w ewaluacji. 

Jest członkinią zespołu eksperckiego metody DO AS I DO. Fumi Higaki pracuje metodą DAID od 2017 u boku dr Claudii Fugazzy – twórczyni tej metody.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zachowań psów, szkoleniu psów i kotów metodą Do as I Do.

Uwielbia szkolić psy i koty z wykorzystaniem podejścia Social Learning. 

Cena:

347 PLN

Ważne informacje:

języki: angielski / polski (tłumaczenie symultaniczne)
poczęstunek (przerwa kawowa i obiadowa)
czas trwania: 10:00 – 16:00 
rejestracja: 9:00 – 9:45

 

Poznaj plan konferencji!

Spędzimy cały dzień na wykładach i warsztatach prowadzonych przez Fumi Higaki!

Dlaczego?

ZROZUMIESZ CZEMU MUSISZ BYĆ

 • poznasz naukowe podstawy skuteczności tej metody,
 • dowiesz się jak psy i koty pracują i funkcjonują w pracy opartej na społecznej nauce i współpracy,
 • zrozumiesz jak ta metoda pozwala na szybsze i łatwiejsze opanowanie nowych zachowań i umiejętności,
 • dowiesz się o wpływie tej metody na budowanie relacji człowieka ze zwierzęciem
 • otrzymasz certyfikat udziału w międzynarodowej konferencji

Dla kogo?

 • profesjonalistów zajmujących się pracą z psami i/lub kotami,
 • osób, które chcą być na bieżąco z nowymi metodami treningowymi, a także badaniami naukowymi,
 • osób, które chcą dowiedzieć się, jak zastosować uczenie społeczne w swoich codziennych programach szkolenia psów, kotów.

For those interested in working with dogs and cats based on social learning.

Full-day lectures on the Do As I Do method will be conducted by Fumi Higaki

Price: 

till 31.03.2022 – 297 PLN
after 1.04.2022 – 347 PLN

The number of places is limited! 

languages: English / Polish (simultaneous translation)
food (coffee and lunch break)
duration: 10:00 – 16:00
registration: 9:00 am – 9:45 am 

Explore the conference schedule!

See how you will spend the day in lectures and workshops led by Fumi Higaki!

Fumi Higaki

Is amaizng dog trainer from Japan. She specializes in AAI visiting team training and evaluation. 

She is a member of the expert team of the DO AS I DO method. Fumi Higaki has been working with the DAID method since 2017 alongside Dr. Claudia Fugazza, the creator of the method.

She specializes in dog behavior counseling, Do as I Do dog training and Do as I Do cat training,

She loves training dogs and cats using the Social Learning approach.

Why?

mUST BE:

 • You will learn the scientific basis for the effectiveness of this method,
 • you will learn how dogs and cats work and function based on social learning and cooperation
 • you will understand how this method allows for faster and easier learning of new behaviors and skills,
 • you will learn about the impact of this method on building human-animal relationships
 • you will receive a certificate of participation in an international conference

for whom?

mUST BE:

 • the conference is intended for professionals, amateurs working with dogs and / or cats,
 • those who want to be up to date with new training methods as well as scientific research,
 • those who want to learn how to apply social learning to their daily dog, feline training programs.