Kurs I: Zespół Wizytujący (praktyka z psem)

Obecny status
Nie uczestniczysz
Cena
500 PLN
Rozpocznij

Jak to działa?

Szkolenia stacjonarne są łączone z  Certyfikowanego Kursu I stopnia: Zespół Wizytujący.
Przygotowują Zespół (człowiek-pies) do certyfikacji i egzaminu nadającego uprawnienia dogoterapeutyczne. 

 • Praca psa i przewodnika z pacjentem
 • Nauka ukierunkowanej interakcji z człowiekiem
 • Kontrola emocji – zarządzanie emocjami zwierzęcia
 • Podnoszenie motywacji psa w pracy
 • Nauka poruszania się po placówce i środowisku AAI
 • Podstawowe posłuszeństwo w warunkach zajęciowych
 • Adaptacja podstawowych umiejętności do zajęć dogoterapeutycznych
 • Budowanie i wzmacnianie więzi Zespołu
 • Zarządzanie ryzykiem – wspieranie psa w trudnych sytuacjach

Miejsce: Zalesie Górne, k. Warszawy

Edukacja Przygodowa, ul. Sarenki 1, 05-540 Zalesie Górne

2 pełne dni seminaryjne

 • Seminaria prowadzone są przez instruktorów AAI z międzynarodową certyfikacją.
 • Uzupełnienie ćwiczeń praktycznych z formuły on-line.
 • Małe grupy szkoleniowe (indywidualne podejście)
 • Pełne przygotowanie psa do egzaminu!

Terminy zjazdów

Edycja JESIENNA

seminarium weekendowe:
20-21 listopada 2021
 

egzamin: 4.12.2021 

Sięgnij po wysoką jakość!

Jaki obszar praktyki?

 • Nauka podchodzenia do pacjenta
 • Współpraca psa z obcym człowiekiem
 • Nauka ukierunkowanej interakcji z człowiekiem
 • Praca nad świadomością ciała
 • Praca nad emocjami podczas witnia się z pacjentem
 • Wykorzystywanie indywidualnych predyspozycji psa
 • Wprowadzanie różnych rodzajów samokontroli
 • Nauka czekania na pracę w skupieniu
 • Wyciszanie wysokich emocji
 • Wzmacnianie psa i zwiększanie jego pewności siebie
 • Nauka manipulacji emocjami
 • Gradacja nagród i zamienne ich stosowanie
 • Używanie różnych rodzajów motywacji w pracy
 • Wprowadzanie nagrody odroczonej
 • Aktywne jedzenie jako forma motywacji
 • Budowanie “super strefy”
 • Przechodzenie przez drzwi / korytarze / sale / schody
 • Nauka chodzenia na luźnej smyczy
 • Nauka zostawania w różnych przestrzeniach
 • Oswajanie się z różnymi bodźcami: (światło, zapachy, podłoża, dźwięki, różne sprzęty rehabilitacyjne)
 • Adaptacja podstawowych umiejętności do zajęć
 • Nauka sztuczek w aranżacji zajęciowej (AAI)
 • Nauka trzymania pozycji w rozproszeniach
 • Nauka zostawania i rezygnacji z dystraktorów
 • Wzmacnianie umiejętności chodzenia na luźnej smyczy 
 • Indywidualne podejście do każdego Zespołu
 • Rozwijanie kompetencji
 • Budowanie i wzmacnianie więzi w Zespole
 • Podnoszenie umiejętności komunikacji z psem
 • Nauka czytania emocji psa
 • Wspieranie psa w trudnych sytuacjach
 • Praca nad świadomością ciała (przewodnika)

Seminarium prowadzone jest dla 6 zespołów.

Wszystkie elementy wprowadzone są na kursie online. Aby w pełni skorzystać z seminarium, polecamy rozpocząć naukę już w domu, zgodnie z instrukcjami z kursu e-learningowego. Dzięki temu Ty i Twój pies będziecie gotowi na pracę pod okiem instruktorki na spotkaniu seminaryjnym.

Kurs zawartość